Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

Teknisk isolering

 

Teknisk isolering(VVS-isolering/rörisolering) fyller flera olika funktioner.

Varma rör
En viktig anledning till att isolera rör är att begränsa värmeförluster. Välisolerade rör innebär både en miljömässig och en ekonomisk besparing. På marknaden finns flera olika produkter för att isolera rör och viktigt är att veta att isolerförmågan varierar mellan olika produkter. Vi arbetar med produkter av hög kvalitet från ledande tillverkare och har kunskapen att dimensionera isoleringen optimalt.

Kalla rör
Kalla rör behöver isoleras för att undvika kondens. Rör som utsätts för mycket låga temperaturer behöver isoleras för att de inte ska frysa igen.